Utbildning i suicidriskbedömning

Egehems psykolog har tagit fram ett helt nytt arbetsmaterial till oss som jobbar med ungdomar med suicidtankar. Det är en sammanställning av de material som idag anses komplettera varandra och förbättra en sammantagen bedömning av suicidrisk.

Egehems behandlare och enhetschefer har använt materialet vid internutbildningen under våren.

Vi hoppas det ska göra vårt bedömningsarbete mer strukturerat och uttalat och därmed minska riskerna för våra flickor i riskzonen.