Individuella Lösningar

STORA-HUSET

Stora Huset ligger i ett villakvarter i Västervik. Eleverna kan vara mellan 13-20 år i Stora-huset. Ofta börjar behandlingen i Stora-huset och går vidare till Träningsboende och i särskilda fall till ett Utslussboende.

I alla enheter kan personalbemanningen ökas om det finns behov.

Bemanningen kan också vara helt individuell och knuten specifikt till en elev av olika orsaker.

“Lilla-huset” är det man ser till höger på bilden.

040

TRÄNINGSBOENDET

Lägenheterna som tillhör Träningsboendet ligger i hyreshusområdet nära Egehem och Västerviks Gymnasium. Alla delar av Egehems behandling ges i Träningsboendet och i särskilda fall kan man även börja sin behandling här. Utvärderingar av elevens behov kan vid förfrågan göras under Träningsboendet. Minskningar av behandlingsinsatsen kan vara aktuell lika väl som ökningar av behandlingsinsats kan framkomma under träningen i boendet.

FALLA

Lantligt vid infarten till Västervik ligger enheten Falla. Eleverna kan vara 15-22 år gamla i Fallas boende. Även Falla är en enhet där man kan börja sin behandling. Här är nära till hästar och skog. I Falla får vi ofta besök av personalens hundar som följer med till jobbet om eleverna gillar djur.

Det kommer en elevassistent från Egehems egen skolenhet LärovÄrket och hämtar och lämnar våra skolelever. I övrigt är det samma behandlingsinnehåll på Falla som i Stora-huset.

208
Eftervård

Vid särskilda tillfällen kan plats erbjudas i egen lägenhet med stöd. Det kan vara en äldre elev som vill gå färdigt i skola och har långt till anhöriga. Egehem kan då erbjuda visst stöd och tillsyn.

LärovÄrket

I de fall elevens hemkommun beviljat skolstöd kan vi erbjuda extra insatser i skolan för perioder när det är tungt. Genom LärovÄrket kan eleven i en lugn miljö utanför skolan hålla jämna steg i sin skolgång med individuellt stöd från utbildad personal.