Ridterapi

Vill man så kan man rida och prova hur väl häst och människa förstår varandras ”språk”.

I stallet kallas vårt språk till hästen för hjälper! Utanför stallet, och mellan människor, kommunicerar vi också med ”hjälper” för att göra oss förstådda. Det är vanligast att man pratar med varandra, men mimik, kroppsspråk , bilder och text är också hjälper!

Genom våra erfarenheter privat och I arbetet med Egehems elever har vi flera gånger känt och sett hästens goda inverkan på det psykiska, fysiska och sociala välbefinnandet. När ridterapi-utbildningen i Östersund blev Sveriges första akademiska utbildning i rehabiliteringsvetenskap -understödd av häst, hade flera av oss som arbetar på Egehem en stor portion tur att bli utvalda till utbildningen.

Ridterapi utövar terapeuten utifrån sin grundprofession. Vi fyra som är aktiva terapeuter i ridterapin på Egehem har vår grundprofession i Psykodynamisk-gruppsykoterapi, kognitiv-psykoterapi, kognitiv-beteendeterapi och ridlärans-pedagogik. Vi har handledning av leg. psykolog och psykoterapeut med handledarkompetens.

Ridterapeutiskt center logga vit röd
Tillsammans med hästen kan vi träna eleverna i att lära känna sig själva, vi kan hjälpa eleverna att hitta känslighet och styrka. Vi hjälper eleverna att hitta redskap för att arbeta med upplevelserna när de finns i stunden och är pågående och inte bara återberättade. I samarbetet med hästen kan vi hjälpa eleverna att se sina gränser, att acceptera eller flytta dem. När eleverna kommit så långt kan de välja förändring.

Idag är det vanligt med mer sinnes-inriktad träning exempelvis att träna yoga. Att arbeta med medveten-närvaro är välkänt och varje hästälskare har känt att den egna sinnesstämningen och koncentrationen påverkar hästen. Men trots den vetskapen är det inte lätt att styra över sina känslor och sitt kroppsspråk. Ofta behöver man vägledning och handledning för att nå dit. Det är Egehems elever som bestämmer vilken inriktning den enskilda ridterapin ska ha.

Ridterapi är inte, eller ersätter inte, en medicinsk behandling eller psykoterapi. Ridterapi kan vara ett komplement och kan hjälpa elever som vill utveckla sig själva. Eleverna kan också välja att endast rida och ha trevligt med hästarna utan interventioner eller utforskning av vad som sker mellan häst och människa.

De senaste åren har ridterapins positiva effekter på den psykiska hälsan blivit mer förstådd och belyst. Vi kan se att våra elever kan ha stor hjälp av ridterapin vid depressioner, ångest, trauma, ätstörningar, känslomässig-instabil personlighetsstörning, neuropsykiatriska-handikapp och tvångstankar. På Ridterapeutiskt Center där vi låter eleverna träna, sker uppföljning och utvärdering av verksamheten. Egehems elever och personal medverkar samtidigt i ett forskningsprojekt om ridterapins metoder, det pågår under två år och bedrivs av Catarina Carlsson genom Linnéuniversitetet.

img_4055

Ridterapeut jobbar med hö grad av mindfulness! (OBS skämtsam bild! :)