Kurser, Föreläsningar & Konferenser

Nu i vår 2016 kommer Egehem att hålla två öppna föreläsningar på temat: Ilskna barn och unga.

Fredag den 8e april är föräldrar och anhöriga till våra elever välkomna att närvara när psykolog Anders Zandelin föreläser kring behandling, utredning av barn/unga vuxna med komplexa diagnoser. Läs mer här (.PDF)

Torsdag den 7e april är yrkesverksamma välkomna till en föreläsning i samma tema. Föreläsningen riktar sig till socialtjänst, skolväsende, sjukvård och LSS. Läs mer här (.PDF)


Läroverket Egehem – Undersökning av Elevernas resultat i grundskolan 2013.

Här sammanfattas information om nio elevers skolgång som antal lästa ämnen samt antal ämnen med godkänt betyg och hur eleverna har utvecklats över de terminer de bott på Egehem.

Resultat för Egehems Elever Utskrivna 2013 – Symtomskattning samt självskadeteende


Egehem UtbildarFöräldrar är välkomna till våra familjeföreläsningar och familjekonferenser.

Utvärderingar visar att föräldrakonferensen är mycket omtyckt. Mötet med andra föräldrar ger ökad trygghet och bättre självkänsla.

Utbyte av erfarenheter mellan föräldrar och personal ger bättre samverkan.

Välkommen du med

Även uppdragsgivare är välkomna till Egehems-konferenser.

Vi arbetar ofta med både kommun och landsting. Ditt deltagande förbättrar vårt gemensamma arbete och därigenom resultatet för eleven.

Välkommen tillsammans med dina kollegor!
Ta del av våra föreläsningar genom denna PDF

Kurser PDF