Om Egehem

Vi har tre enheter för 20 elever (flickor) i åldern13-22 år.
  • -Stora huset ligger centralt i Västervik med 6 platser.
  • -Falla är lantligt beläget utanför Västervik med 5 platser.
  • -Träningsboendet och eftervården ligger centralt i Västervik, här bor man i egna lägenheter.
Personalen är till stora delar grundutbildad i psykoterapi steg 1. Olika inriktningar är representerade men kärnan är KPT.

Hälften av behandlingspersonalen i huvudenheterna har DBT utbildning.
För elevernas friskvård har vi ridterapeuter och friskvårds-massör. Vi har ett litet spa för att träna att ta hand om kroppen.
Hos oss finns läkare, psykolog, traumaterapeut, sjuksköterska, socionom, socialpedagoger, förskollärare, undersköterskor, fritidsledare, behandlingsassistenter, behandlingspedagoger & elevassistenter.
VI har egen psykiater som är specialist i både vuxenpsykiatri och barn & ungdomspsykiatri.
Vår personal är i genomsnitt fördelad med två heltidstjänster per elev.