Vad är DBT?

Beskrivning av DBT

Dialektisk beteendeterapi är en specialinriktad behandling för människor med diagnosen Borderline personlighetsstörning (BPS) enligt diagnossystemet DCM-IV eller emotionell instabil personlighetsstörning (IPS) enligt diagnossystemet ICD-10. Andra tilläggsdiagnoser förekommer. De vanligaste kriterierna är att patienterna har självskadebeteende, kroniska självmordstankar och livskvalitetsstörande beteende.

Behandlingsmodellen utarbetades av Marsha Linehan, forskare och klinisk psykolog i Seattle, USA. Den började tillämpas i början av 90-talet. DBT är en kognitiv beteendeinriktad behandling med strategier och influenser från Zenbuddism. I behandlingen betonas balansen mellan acceptans och förändring, att kunna stå ut med ångest och acceptera nuet samtidigt som man arbetar på förändring, utan att falla tillbaka på det självdestruktiva beteendet.

DBT är en forskningsstödd behandlingsmodell. Behandlingstiden räknas till 1-2 år. Behandlingskontrakt upprättas efter en orientering & kontraktfas (Commitment), där både patient och terapeut tar ställning till om DBT är aktuellt att gå vidare med.

Terapin består av fyra hörnstenar:

  1. Individuell terapi, vanligtvis en session/vecka
  2. Färdighetsträning i grupp vid ett tillfälle/vecka
  3. Telefonkonsultation, vid behov och efter överenskommelse med individual- och färdighetsterapeut
  4. Konsultationsteam, vilket innebär att de terapeuter som arbetar med DBT träffas en gång/vecka för att hjälpa varandra att utföra god DBT-behandling.