Behandlingen

Behandlingsmetoder

Egehem erbjuder en helhetssyn med behandlingsmetoder enligt senaste evidens. Trevlig miljö vid våra boenden är viktig och personalens bemötande är en stor del av den vardagliga behandlingen. Vi har psykiater till elevernas medicinska behandling och psykolog till utredningar och terapeuter för samtal. Vi erbjuder regelbundet familjesamtal där flickans terapeut kan närvara. I behandlingen bedömer medicinska teamet lämplig insats. Det kan vara terapisamtal med KBT/KPT-terapeut eller färdighetsträning individuellt eller i grupp med utbildade DBT-terapeuter. Vi erbjuder även hästunderstödd terapi och traumabearbetning.

Självskada och vassa föremål

Egehem är ett öppet behandlingshem. Vi kan inte visitera, begränsa eller låsa. Vi får förhålla oss till att flickorna har sin egen ekonomi och kan handla vassa saker själva. Att ta bort faror kan ibland starta en destruktiv jakt på vassa föremål. Det vill vi undvika. Samverkan brukar leda framåt med bäst resultat.

Egehem är ett öppet behandlingshem
Elevens självskada kan eskalera vid början av behandlingen. Det är krävande för flickorna att arbeta med att förändra sitt beteende i en ny miljö på ett behandlingshem. Andra flickor kanske skär sig och man kan lockas med. Egehem har utvärderat vad flickorna själva tycker om andra flickors självskada. Utvärderingen visade att det bästa var att alla har sina sår täckta av kläder. Det respekterar vi nu och ser till att skärsår som är nya döljs.
När en flicka som fått behandling slutar skära så smittar även den positiva utvecklingen! Många flickor arbetar aktivt för att sluta att skär sig och för att träna på att ta hand om sina fysiska och psykiska ärr.

Egehem erbjuder traumaterapi, KBT, KPT, DBT & Medicinsk hjälp. Ridterapi & Friskvårdsmassage kompletterar. All terapi förutsätter att flickan kan genomföra den och att det gynnar henne. Beslutet tas av flickan tillsammans med vårt medicinska team vid traumaterapi och comitment till DBT.