Hallströmsgatan

Våra lokaler i Västervik ligger i ett lugnt bostadsområde med gångavstånd till centrum

Stora Huset

En bild från köket i Stora Huset, centralt beläget i Västervik. Här äter vi middagar som en familj och många samtal i elevgrupperna tar plats här

Individuella Lösningar

STORA HUSET

Stora Huset ligger i ett villakvarter i Västervik. Eleverna kan vara mellan 13-20 år i Stora huset. Ofta börjar behandlingen i Stora huset och går vidare till lägenhet i Gröna Huset och i särskilda fall till ett utslussningsboende.

I alla enheter kan personalbemanningen ökas om det finns behov.

Bemanningen kan också vara helt individuell och knuten specifikt till en elev av olika orsaker.

“Lilla-huset” är det man ser till höger på bilden.

Stora huset grinden

 GRÖNA HUSET

Lägenheterna som tillhör Gröna Huset ligger i hyreshusområdet nära Egehem och Västerviks Gymnasium. Alla delar av Egehems behandling ges i Gröna Huset och i särskilda fall kan man även börja sin behandling här. Utvärderingar av elevens behov kan vid förfrågan göras under placeringstiden i Gröna Huset. Minskningar av behandlingsinsatsen kan vara aktuell lika väl som ökningar av behandlingsinsats kan framkomma under träningen i boendet.

EFTERVÅRD

Vid särskilda tillfällen kan plats erbjudas i egen lägenhet med stöd. Det kan vara en äldre elev som vill gå färdigt i skola och har långt till anhöriga. Egehem kan då erbjuda visst stöd och tillsyn.

DAGTEAM

I de fall elevens hemkommun beviljat skolstöd kan vi erbjuda individuellt anpassat stöd för att underlätta för den placerade att delta i daglig verksamhet så som skola eller praktik.

Egehems personal ersätter inte pedagoger utan erbjuder psykosocialt stöd.