Medicinska teamet

Medicinska teamet ansvarar för de delar av behandlingen som ligger under hälso- och sjukvårdslagen. I medicinska teamet ingår DBT-terapeuter, färdighetstränare (DBT), konsultläkare psykiatri, psykolog, specialistsjuksköterska (psykiatri och distrikt), steg 1 kompetens med inriktning på KBT, KPT, PE, Hästunderstödd terapi samt familje- och relationsinriktad psykoterapi.

Förutom det individuella och gruppbaserade patientarbetet jobbar personalen i medicinska teamet i nära samarbete med behandlarna på boendeenheterna.

På boendeenheterna finns behandlare som har genomgått utbildning i DBT i Värnamo under bland annat Elisabeth Malmquist, Leg. psykolog och psykoterapeut samt Alan E. Fruzzetti, PhD Associate Professor, Director: ”Dialectical Behavior Therapy Program”. Där finns också behandlare med steg 1 kompetens i KPT och KBT.

Pågående utbildningsinsatser

Två behandlare genomgår intensivutbildning i DBT i Värnamo.
Två medarbetare i medicinska teamet genomgår högskolekursen ”Ätstörningar – bakgrund och behandling”
En enhetschef går en steg 1 utbildning i KBT