CORONA

PÅGÅENDE ARBETE I EGEHEM ATT FÖREBYGGA & FÖRBEREDA

Vi delar alla oron inför Coronavirusets framfart. Vårdnadshavare och uppdragsgivare är närsomhelst välkomna att kontakta vår verksamhetschef eller sjuksköterska med frågor.

På Egehem har vi sedan v 10 påbörjat vårt förebyggande arbete för att skydda flickor och personal. Vi följer folkhälsomyndighetens information och råd och tar kontakt med 1177 vid all misstanke om smitta för att följa deras råd i individuella fall.

Vi ser över möjligheten att reducera kontakter/resande. Vi skärper rutinerna kring hygien och tränar flickor och personal att följa rekommendationer som förebygger smitta och spridning.

Vi håller en öppen och informerande dialog med flickorna och arbetar för att behålla en lugn, trygg miljö på behandlingshemmet.

Egehem har en handlingsplan för att hantera karantänbeslut. Användningen av lokalerna sker enligt tillstånd från IVO

Verksamhetschef: 070 – 677 67 77

Sjuksköterska: 072 – 987 01 75

Leave a comment

name*

email* (not published)

website