Fel mailadress!

Tryckfelsnisse gav er fel adress för anmälning till konferensdagarna om hästunderstödd terapi. Har du inte redan hittat oss på annat sätt är du mycket välkommen att anmäla deltagande till adressen fouu@egehem.se
Välkomna med era anmälningar!!

IMG_3328-1.JPG
IMG_3328-2.JPG

Leave a comment

name*

email* (not published)

website