Biosocial teori

Bild på hur känslomässsig sårbarhet interagerar med den omgivande miljön