Höstens föreläsningar & aktiviteter

Nu i höst kommer Egehem att hålla två öppna föreläsningar på temat: Ilskna barn och unga.

Fredag den 30e oktober är föräldrar och anhöriga till våra elever välkomna att närvara när barn och vuxenpsykiater Gerhard Ege samt psykolog Anders Zandelin föreläser kring behandling, utredning av barn/unga vuxna med komplexa diagnoser. Läs mer här (.PDF)

Torsdag den 29e oktober är yrkesverksamma välkomna till en föreläsning i samma tema. Föreläsningen riktar sig till socialtjänst, skolväsende, sjukvård och LSS. Läs mer här (.PDF)


 

Övriga aktiviteter:

8e september: Gemensam organisationsutbildning för Egehems personal

22e september: Regiondag för ST-läkare på Ridterapeutiskt Center och Egehem

24e september: Möt oss på Mässa Psykisk (O)Hälsa Väst i Göteborg

16e november: IVO-Dagen i Jönköping

26e november: Möt oss på Mässa Psykisk (O)Hälsa Norr i Luleå

15e december: Suicidpreventionsutbildning för Egehems personal

22e december: Lilljul. Öppet “Julehus” på Egehem för nya och gamla elever

Leave a comment

name*

email* (not published)

website