Målgrupp

Behandlingshem för flickor och unga kvinnor med Psykosocial och komplex problematik i åldern 13-22 år.

Ibland har våra flickor flera diagnoser så som trauma, känslomässig- instabilitet, ångest, tvång, depression och ätstörningar och neuropsykiatri. Problemen kan visa sig som självskadebeteende, suicidtankar, relationsstörningar och skolsvårigheter.