Forskning, Kvalitetssäkring & Utvärdering

Dagstöd Egehem – Undersökning av Skolelevernas resultat i grundskolan 2013.

Här sammanfattas information om nio elevers skolgång som antal lästa ämnen samt antal ämnen med godkänt betyg och hur eleverna har utvecklats över de terminer de bott på Egehem.

Resultat för Egehems flickor Utskrivna 2013 – Symtomskattning samt självskadeteende

I PDFn finner ni även information om kommande föreläsningar och kurser som finns tillgängliga

LADDA NER PDF

FoUU

Står för Forskning Utveckling Utbildning. Det innefattar även ett fortgående kvalitetsäkringsarbete i företaget.

Några beskrivande punkter

FoUU medverkar till att kompetensen i verksamheten höjs
Vi verkar för att möjliggöra att en verksamhetsnära forskning och utveckling bedrivs
Vi stödjer personal i utvecklings- och projektarbeten
Vi administrerar interna utvecklingsprojekt
Vi bedriver utbildningar för både externa kunder/ samarbetspartner och egna medarbetare


Syftet med utbildningarna är att förmedla kunskap, färdigheter och förhållningssätt utifrån våra specialområden

Kvalitetessäkring

Vi följer socialstyrelsens kvalitetsäkringssystem enligt SOSFS 2011:9. Som grund har vi även Svenska Vårds kvalitetssäkringsmanual.

Verksamheten utövar egenkontroll med den frekvens och i den omfattning som krävs föra att kunna säkra verksamhetens kvallitet. Begreppet egenkontroll definieras av Socialstyrelsen, SOSFS 2011:9, systematisk uppföljning och utvärdering av egen verksamhet samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Egenkontrollen innebär att den som bedriver verksamheten granskar bakåt, det vill säga undersöker den verksamhet som har bedrivits.

Egehem har extern kvalitetsäkring utvalda år genom SIL.


Här finns Egehems senaste utvärderingar och pågående forskningsprojekt.

Hjälp oss kvalitetssäkra! Sammanfatta din tid i Egehem med egna ord.

Läs gärna igenom HVB-Guidens kvalitetsindex där ni kan läsa vad handläggare från olika kommuner har får åsikter om Egehems behandlingsverksamhet.

För att läsa mer om den forskning som finns kring ridterapi kan ni läsa följande artiklar:

Egehem SSIL