Kurser, Föreläsningar & Konferenser

ÖPPEN FÖRELÄSNING

Riktar sig till socialtjänst, skolväsende, sjukvård LSS, behandlingsinriktade utbildningar och övriga intresserade samt föräldrar och anhöriga till Egehems inskrivna ungdomar.

Tisdagen den 10 december klockan 9-12

Hallströmsgatan 37, Västervik

Anmälan om deltagande senast 3 december till: kristin.norlin@egehem.se

 

Tema: DBT färdighetsträning.

Våra duktiga färdighetstränare ger er möjlighet att lära er mer om och själva prova på olika färdigheter.

 

Program

9.00-9.15Välkomstfika, registrering och mingel
9.15-11.30Specialistsjuksköterska Pia Askbrant Sjölander (psykiatri och distrikt) och Ann Svensson (terapeut steg 1, KPT) presenterar olika färdigheter och ger exempel på övningar där ni kan träna på att tillämpa dem.
11.30-12.00Avrundande diskussion och summering av dagen

 


 

Föräldrar är välkomna till våra familjeföreläsningar och familjekonferenser.
Utvärderingar visar att föräldrakonferensen är mycket omtyckt. Mötet med andra föräldrar ger ökad trygghet och bättre självkänsla.

Utbyte av erfarenheter mellan föräldrar och personal ger bättre samverkan.

Välkommen du med

Även uppdragsgivare är välkomna till Egehems-konferenser.
Vi arbetar ofta med både kommun och landsting. Ditt deltagande förbättrar vårt gemensamma arbete och därigenom resultatet för eleven.

Välkommen tillsammans med dina kollegor!