Öppen föreläsning för yrkesverksamma

Välkommen till en kostnadsfri utbildningsdag på Egehem den 8e maj 09:30 – 15.00.

Målgruppen är personal relaterad till socialtjänst, skolväsende, sjukvård och LSS. Föreläsningen kommer att hållas på Falla, Sjöhagens gård, Västervik och ni kan anmäla er kostnadsfritt till fouu@egehem.se senast den 30e april. Ansvarig för utbildningsdagen är Maria Dahlqvist.

 

Tema: Självskadande och suicidala flickor

Barn och vuxenpsykiater Gerhard Ege samt psykolog Anders Zandelin förläser kring behandling, utredning och bemötande av barn/ unga vuxna med komplexa diagnoser.

Vilka metoder finns för att hjälpa den unge till ett fungerande liv?

Svenska studier visar att relativt många ungdomar har provat att skada sig själva. Uppemot 40 procent av de undersökta ungdomarna i en skolundersökning i högstadiet som gjordes 2012 av forskarna Bjärehed, Wångby-Lundh och Lundh uppger att de någon gång i sitt liv har skadat sig själva utan avsikt att ta sina liv.

Hur upptäcker man självskadebeteende hos barn och ungdomar, och vad kan man göra åt det?

Välkommen till en lärorik och trivsam dag i vår konferensvåning på Sjöhagens Ridterapicenter

Sjöhagens Gård, Falla Västervik

 

Program

  • 9-9.30            Välkomstfika och mingel.
  • 9.30-10.30    Psykiater/ leg. Läk Gerhard Ege.
  • 10.30              Förmiddagsfika
  • 10.45 -12       Psykiater/ leg. Läk Gerhard Ege forts.
  • 12.00             LUNCH
  • 13-14             Psykolog Anders Zandelin
  • 14.00             Eftemiddagsfika
  • 14.10-15.00  Psykolog Anders Zandelin forts.

 

Utbildning och lunch/fika är kostnadsfritt. Om du ändå vill ge en slant så har vi en insamling, i vår burk vid fikabordet, till våra ungdomars kommande ridterapiresa. Bidrag emottages tacksamt.

Anmälan via mail senast 30 april. meddela om ev. special kost.

Vi har även uppdaterat får sida Forskning, Kvalitetssäkring och Utbildning med information om andra föreläsningar, kurser och nytt forskningsmaterial.

Mvh

Egehem HVB

Leave a comment

name*

email* (not published)

website