Utbildningsdagar – Föräldrar & Yrkesverksamma

Nu i vår kommer Egehem att hålla två öppna föreläsningar på temat: Ilskna barn och unga.

Torsdag den 6e april är föräldrar och anhöriga till våra elever välkomna att närvara när psykolog Anders Zandelin föreläser kring behandling, utredning av barn/unga vuxna med komplexa diagnoser. Mer info kommer snart.

Fredag den 7e april är yrkesverksamma välkomna till en föreläsning i samma tema. Föreläsningen riktar sig till socialtjänst, skolväsende, sjukvård och LSS.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website