Trygghet & trivsel

Trygghet & trivsel

Enhet
Boendetid

Trygghet

1. Trygghet i boenderum

Känner du dig trygg i ditt boenderum?

1. Trygghet i boenderum
2. Trygghet i gemensamma lokaler

Känner du dig trygg i gemensamma lokaler (exempelvis TV-rum)?

2. Trygghet i gemensamma lokaler
3. Trygghet med andra flickor

Känner du dig trygg med de övriga inskrivna flickorna?

3. Trygghet med andra flickor
4. Trygghet med personalen

Känner du dig trygg med personalen?

4. Trygghet med personalen
5. Tillit till kontaktperson

Om du får orolig eller bekymrad om något, kan du då prata med din kontaktperson?

5. Tillit till kontaktperson

Trivsel

6. Deltagande i aktiviteter

Känns det roligt att delta i Egehems aktiviteter?

6. Deltagande i aktiviteter

7. Rimliga krav från HVB-hemmet

Kan du hantera de krav som ställs på dig från Egehem?

7. Rimliga krav från HVB-hemmet
8. Hemmets omgivning

Är Egehems omgivning bra (exempelvis natur och friluftsmöjligheter)

8. Hemmets omgivning

Kränkningar

9. Annan flicka kränker

Händer det att någon annan flicka på Egehem är dum mot dig (anklagar dig utan anledning, fryser ute dig, retar dig, slår dig eller kränker dig på Internet)?

9. Annan flicka kränker

10. Personal kränker

Händer det att någon bland personalen är dum mot dig (anklagar dig utan anledning, fryser ute dig, retar dig, slår dig eller kränker dig på Internet)?

10. Personal kränker

11. Åtgärder vid kränkning

Känner du att personalen gör vad de kan för att hjälpa dig om någon är dum mot dig?

11. Åtgärder vid kränkning

Inflytande

12. Inflytande över behandlingen

Kan du påverka den behandlingsplanering som gäller dig?

12. Inflytande över behandlingen
13. Inflytande över vardagen

Kan du påverka Egehems aktiviteter?

13. Inflytande över vardagen

14. Förslag, synpunkter och klagomål

Lyssnar personalen på elevernas förslag, synpunkter och klagomål?

14. Förslag, synpunkter och klagomål

Övrigt

15. Helhetsbedömning och övriga synpunkter

Känner du totalt sett att du är trygg och mår bra på Egehem?

15. Helhetsbedömning och övriga synpunkter