Välkommen till Egehem HVB

Här kan du se våra lokaler och läsa om behandlingen vi ger. Vi beskriver hur en dag kan se ut och du kan läsa utvärderingar om verksamheten. Vill du veta vad som är på gång så följ oss på vår facebooksida.
Gå in på Forskning, kvalitetssäkring & utvärdering för att följa vårt utvecklingsarbete.

Välkommen!

 • document-library

  Kurser och Föreläsningar

  Föräldrar är välkomna till våra familjeföreläsningar och familjekonferenser.
  Utvärderingar visar att föräldrakonferensen är mycket omtyckt. Mötet med andra föräldrar ger ökad trygghet och bättre självkänsla.
  Utbyte av erfarenheter mellan föräldrar och personal ger bättre samverkan.
  Välkommen du med! Ladda ner PDF

 • flag

  Placeringshjälp

  Placeringsfrågor kan ställas direkt till verksamhetschefen på telefonnummer 070 - 321 27 52 eller genom att fylla i kontaktformuläret under Kontakta Oss. Vi har för närvarande möjlighet att ta emot placeringar. Läs mer

 • tag

  Egehems Mål

  Individmål är att ge den placerade ungdomen kunskaper att klara en meningsfull vardag utifrån de egna förutsättningarna. Känna trygghet och klara av att ha de relationer som eleven själv önskar. Att ge eleven redskap för att ta hjälp, skapa förändring eller för att stå ut i olika situationer.

  Organisationsmål är att Egehem ger vård och behandling som motsvarar de krav och förväntningar som uppdragsgivaren har och att den utförs i enlighet med evidens och kvalitativa styrdokument.