Välkommen till Egehem

Behandlingshemmet mitt i Västervik för flickor och unga kvinnor med behov av professionell psykosocial behandling.

Välkommen till Egehem

Målgrupp

Egehem tar emot flickor 13-20 år med komplex psykiatrisk och social problematik där kraven på en samordnad och specialiserad behandling är höga. Verksamheten är särskilt inriktad på:

Självskadebeteende

Ofta i kombination med:

  • Suicidalitet
  • Neuropsykiatriska funktionsvariationer
  • Trauma
  • Ätstörningar

Hitta hit

Våra lokaler i Västervik ligger i ett lugnt bostadsområde med gångavstånd till centrum.

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef

Kristin Norlin


Egehem HVB
  • Hallströmsgatan 37
  • 593 50 Västervik
  • 070-605 80 11