Utvärdering

Se vad uppdragsgivare, placerade flickor och IVO har att säga om oss. Här hittar du resultat från vårt kvalitetsarbete.

Resultat från den senaste trygghet & trivsel undersökningen oktober 2023

Step 1 of 8

Beslutsprotokoll från IVOs tillsyn 2023-11-30