image
Innergården stora huset

Egehem har sedan starten 1992 behandlat många hundra ungdomar från hela Sverige.

En dag på Egehem

Många undrar vad som händer under en dag på Egehem. i stort sett är den nog rätt lik en dag i vilken tonårsfamilj som helst, fast här är vi är några fler!

Du väcks klockan sju. En behandlare motiverar och hjälper dig träna morgonrutiner.

Frukost äter vi tillsammans och vi hjälps åt att äta bra! Vid åttatiden går du till skola, praktik eller deltar i dagsaktiviteterna i Egehem. Vid klockan nio har personalen rapporttid och en behandlare och en föreståndare för enheten kommer till jobbet.

Lunch både lagar och äter vi som jobbar och den som har dagaktivitet i Egehem vid klockan tolv.

Klockan tre kommer kvällspersonalen och får en kort rapport innan eftermiddagsfikat klockan fyra. Behandlarna fikar ihop med eleverna efter skola och dagjobb. De som har ansvaret för middagen just idag börjar förbereda den.

Det finns ledig tid och tid för aktivitet innan och efter middagen. VI äter tillsammans kl 17.30.

På kvällarna ser vi på tv, läser läxor och umgås. Elever och behandlare har planerat tillsammans vilka veckodagar vi ska städa rum, gemensamma ytor, handla, tvätta etc.

En dag i veckan har vi DBT-träning och en dag har vi egen terapitid. Vissa väljer ridterapi också. Vi har aktiviteter som gym och sporthall etc. varje vecka. Större aktiviteter gör vi på helgerna.

På kvällen samlas vi igen vid niotiden och äter kvällsmat. Då planerar vi med behandlarna för nästa dag. Vi skriver på whiteboard så att man kan se vad som händer hela nästa dag. Under kvällssamlingen tar vi också upp viktiga saker. Det kan vara roliga saker som helgplaner eller svårare saker som hur vi vill ha det i Egehem eller hur vi är mot varandra. Vid tiotiden går eleverna och lägger sig.  Många har tv på rummen och vi har individuella överenskommelser om hur vi kan använda olika media. Personalen är vaken några timmar till, tills alla kommit till ro. Man kan alltid väcka den som jobbar om man vill något.

Egehems tidslinje

Några milstolpar i Egehems historia

Egehem öppnar

Egehem öppnades 1992 av Elisabet och Gerhard Ege. Då var Egehem ett HVB-hem utan extern personal. De åtta första åren hade Egehem 4-6 behandlingsplatser.

Gerhard blir färdig med sin läkarutbildning

Gerhard blev färdig med sin läkarutbildning 1994 och bestämde sig för att gå vidare inom området barnpsykiatri.

Elisabet blir färdig med sin grundutbildning i psykodynamisk gruppsykoterapi.

Elisabet slutförde sin grundutbildning i psykodynamisk gruppsykoterapi 1996 och har sedan utbildat sig i Marte Meo teknik, psykiatri - psykosomatik, och handledning, samt läst en universitetsutbildning till föreståndare.

Egehem växer så det knakar

Med växande antal elever ökade personalstyrkan kraftigt i antal under en utvecklingsperiod 2001.

Utbildningssatsning kognitiv psykoterapi

Egehem önskar och stödjer att personalen ständigt vidareutvecklar sin kompetens. En stor satsning inleddes 2002 då sju behandlare erbjöds och genomgick grundutbildning i kognitiv psykoterapi.

LäroVärket tar form

LäroVärket kom till mellan 2002 och 2003. Vi förstod vikten av en samlad skoldag för våra elever och vi ville använda oss av elevassistenter som var utbildade av Egehem för att ge det bästa stödet till eleverna och för att samarbetet med skolorna skulle fungera bra. Sedan 2004 har LäroVärket haft en egen samordnare egna elevassistenter, handledning och egna lokaler.

Dialektisk beteendeterapi (DBT) & KBT

Vintern 2006 gick tre behandlare och en biträdande föreståndare utbildning i Dialektisk beteendeterapi. Hösten 2007 har ytterligare 2 personal fått utbildning i DBT. En terapiform som visat sig vara mycket bra för vår målgrupp. Två behandlare och en biträdande föreståndare har utbildats i Kognitivbeteendeterapi (KBT).

Falla och träningslägenheter

Ett nytt kapitel i Egehems historia skrivs 2007. Egehem öppnar Egehem – Falla. Falla är en lantligt belägen avdelning till Egehem där 5 flickor kan bo. Flickorna går i skola eller praktiserar precis som i Egehem. Fallas flickor kan också välja att arbeta med hästar och deras skötsel samt läsa till hästskötare. Alla flickor på Falla tränar skötselansvar för djur och gårdens sysslor men skola och praktik samt behandlingsarbetet kommer naturligtvis först. I samband med de nya platserna på Egehem – Falla får Egehem ytterligare 3 nya platser för elever i träningslägenhet. På det viset kan vi ta ansvar för elevens behov av hjälp under utvecklingsfasen i övergången till eget boende. Egehem har nu sammanlagt 20 behandlingsplatser.

Hästunderstödd terapi

2008 har 5 av Egehems personal slutfört sin treåriga universitetsutbildning i rehabiliteringsvetenskap, inriktningen på den utbildningen är ridterapi. Egehem har haft hästar i verksamheten sedan 1992 och kan nu använda dem specifikt för flickornas utveckling. Områden som är särskilt givande att arbeta med är självkänsla och kroppsmedvetenhet.

Heltidsanställd psykolog

Egehem utökar personalstyrkan med en heltidsanställd psykolog.

IMT för ätstörningsbehandling

Egehem börjar implementera den heltäckande behandlingsmodellen IMT vid behandling av ätstörningar.

Internutbildning DBT

Egehem inleder en satsning med en djupgående internutbildning i DBT för all personal.

Nya delägare, traumanpassade yogapass & föräldrautbildning i DBT

2022 händer det mycket. Tre medarbetare går in som delägare tillsammans med Elisabet Strid Ege och Egehem har nu 4 delägare som äger 25 % var. Vi är stolta och tacksamma att företaget fortsätter drivas utan utan att bli uppköpt av någon av de stora vårdjättarna. Egehems elever erbjuds för första gången traumaanpassade yogapass. Egehem börjar erbjuda en onlinebaserad föräldrautbildning i DBT.

image
image
image
image
image
image
image

Varför välja Egehem?

Här kan du se omdömen från uppdragsgivare, placerade flickor och anhöriga

Våra samarbetspartners