Föräldrautbildning DBT

Egehem erbjuder föräldrautbildning i DBT till alla som har ett barn som bor på Egehem. I mån av plats kan även andra anhöriga delta i utbildningen. Då det bor flickor från hela Sverige på Egehem kommer utbildningen att hållas via Microsoft Teams. Utbildningen består av 7 lektioner. Vi kommer att ha ett utbildningstillfälle var fjärde onsdag klockan 18-20 enligt ett rullande schema.


Utbildningen kommer att hållas av Ronny Lundqvist (Psykoterapeut steg 1 KBT, vidareutbildad i DBT) och länk för att koppla upp sig till mötena kommer att skickas till den e-postadress ni uppgivit. Egehem tillhandahåller aktuell kurslitteratur.

Introduktion

DBT är en effektiv behandling för personer som har svårt att att kontrollera sina känslor och sitt beteende. Syftet med DBT är att ersätta problembeteenden med färdigheter. DBT-färdigheter hjälper människor att uppleva ett brett spektrum av känslor utan att nödvändigtvis behöva agera på dem. DBT hjälper människor att skapa ett liv som är värt att leva.

Medveten närvaro

Färdigheter i medveten närvaro hjälper dig att få en starkare medvetenhet om nuet och stärker förmågan att styra uppmärksamheten. Genom att lära dig hur man deltar helt och fullt i nuet står du bättre rustad att minska ditt lidande och ökar förmågan till positiva upplevelser. Dessa färdigheter ligger till grund för alla andra färdigheter eftersom man behöver medveten närvaro för att kunna använda sig av de andra färdigheterna.

Front Content Here

Den gyllene medelvägen

Hur tar man sig loss om man fastnat i sitt eget perspektiv? Ett dialektiskt förhållningssätt kan hjälpa en att komma loss. Detta förhållningssätt tar hänsyn både till ens nuvarande perspektiv OCH ett motsägande perspektiv, vilket leder till en syntes av bägge perspektiven och en förändring kan komma till stånd. Färdigheterna i den här modulen visar hur man kan lära sig att överväga alternativa perspektiv och hålla sig till den ”gyllene medelvägen”.

De kompletta modulerna hittar du i vår materialbank!


Åhörarkopior