Stora Huset

Hallströmsgatan

Våra lokaler i Västervik ligger i ett lugnt bostadsområde med gångavstånd till centrum

Placeringshjälp

Om ni har frågor angående placeringar så kontakta verksamhetschefen på 070 - 321 27 52 eller genom att fylla i kontaktformuläret under Kontakta Oss

Öppna landskap

Bild taget på utflykt av Ida Wahlgren

Lugna dagar

Även personalen tar sig ibland tid till att uppleva fördelarna med ridterapin

Välkommen till Egehem HVB

Välkommen till Egehem!

Vi är ett behandlingshem i Västervik som inriktar oss på behandling av unga tjejer i åldrarna 13-22. Här kan du se våra lokaler och läsa om behandlingen samt omdömen från tidigare elever och föräldrar. Vi beskriver hur en dag kan se ut och du kan läsa utvärderingar om verksamheten. Vill du veta vad som är på gång så följ oss på bloggen eller hitta till vår egen facebooksida.

Du kan hjälpa oss med att öka kvaliteten genom att bidra med dina åsikter. Gå in på Forskning, kvalitetssäkring & utvärdering så hittar du en direktlänk.

Välkommen!

Lill Jul på Egehem den 22 december 2019

Varmt välkomna
att fira lill jul på Egehem

Vi kommer enligt Egehems tradition att hålla öppet hus klockan
12-16 då det bjuds på sedvanligt julbord och julklappsutdelning.

O.S.A senast 19 december 2019

Telefon stora huset: 0490 – 835 54

ELLER

Tillförordnad verksamhetschef Kristin Norlin

Telefon: 070 – 677 67 77


Inbjudan avser familjerna till de flickor som är inskrivna på Egehem samt de flickor som tidigare varit inskrivna. Behöver ni hjälp att ta er till och från buss/tåg så är vi behjälpliga med detta. Personal kommer denna dag att vara upptagna med mycket så det kommer inte finnas utrymme för dem att diskutera er flickas behandling eller eventuella hemåkningar.


God jul från oss på Egehem!

Utbildning i suicidriskbedömning

Egehems psykolog har tagit fram ett helt nytt arbetsmaterial till oss som jobbar med ungdomar med suicidtankar. Det är en sammanställning av de material som idag anses komplettera varandra och förbättra en sammantagen bedömning av suicidrisk.

Egehems behandlare och enhetschefer har använt materialet vid internutbildningen under våren.

Vi hoppas det ska göra vårt bedömningsarbete mer strukturerat och uttalat och därmed minska riskerna för våra flickor i riskzonen.

 • Kurser och Föreläsningar

  Föräldrar är välkomna till våra familjeföreläsningar och familjekonferenser.
  Utvärderingar visar att föräldrakonferensen är mycket omtyckt. Mötet med andra föräldrar ger ökad trygghet och bättre självkänsla.
  Utbyte av erfarenheter mellan föräldrar och personal ger bättre samverkan.
  Välkommen du med! Ladda ner PDF

 • Placeringshjälp

  Placeringsfrågor kan ställas direkt till tillförordnad verksamhetschef på telefonnummer 070 - 677 67 77 eller genom att fylla i kontaktformuläret under Kontakta oss. Vi har för närvarande möjlighet att ta emot placeringar. Läs mer

 • Egehems Mål

  Individmål är att ge den placerade ungdomen kunskaper att klara en meningsfull vardag utifrån de egna förutsättningarna. Känna trygghet och klara av att ha de relationer som eleven själv önskar. Att ge eleven redskap för att ta hjälp, skapa förändring eller för att stå ut i olika situationer.

  Organisationsmål är att Egehem ger vård och behandling som motsvarar de krav och förväntningar som uppdragsgivaren har och att den utförs i enlighet med evidens och kvalitativa styrdokument.