Lill Jul på Egehem den 22 december 2019

Varmt välkomna
att fira lill jul på Egehem

Vi kommer enligt Egehems tradition att hålla öppet hus klockan
12-16 då det bjuds på sedvanligt julbord och julklappsutdelning.

O.S.A senast 19 december 2019

Telefon stora huset: 0490 – 835 54

ELLER

Tillförordnad verksamhetschef Kristin Norlin

Telefon: 070 – 677 67 77


Inbjudan avser familjerna till de flickor som är inskrivna på Egehem samt de flickor som tidigare varit inskrivna. Behöver ni hjälp att ta er till och från buss/tåg så är vi behjälpliga med detta. Personal kommer denna dag att vara upptagna med mycket så det kommer inte finnas utrymme för dem att diskutera er flickas behandling eller eventuella hemåkningar.


God jul från oss på Egehem!

Utbildning i suicidriskbedömning

Egehems psykolog har tagit fram ett helt nytt arbetsmaterial till oss som jobbar med ungdomar med suicidtankar. Det är en sammanställning av de material som idag anses komplettera varandra och förbättra en sammantagen bedömning av suicidrisk.

Egehems behandlare och enhetschefer har använt materialet vid internutbildningen under våren.

Vi hoppas det ska göra vårt bedömningsarbete mer strukturerat och uttalat och därmed minska riskerna för våra flickor i riskzonen.

Uppdatering inför vintern och 2016

Nu har vi mycket planerat framöver och nedan följer ett urval av de olika aktiviteter som vi kan rekommendera till anhöriga och yrkesverksamma. Klicka här för en komplett lista över vad som hittills är planerat för 2016. Här finner ni även en sammanfattning på vad som gäller för resten av 2015

Närmst på tur står ett besök till Psykisk (O)Hälsa Norr den 26e november i Luleå, en mässa för yrkesverksamma.

Den 8e april kl 09:00 -14:00 kommer vi att hålla en föreläsning på temat Ilskna Barn och Unga. Föreläsningen riktar sig till föräldrar och anhöriga. Klicka här för mer information.

Den 7e april kl 09:00-15:00 håller vi en föreläsning på samma tema fast med inriktning mot yrkesverksamma. Mer info finner ni här.

 

Vi hoppas få se er på någon av mässorna eller föreläsningarna och som alltid ser vi fram mot att få träffa alla som önskar komma under lilljul den 22e december!

Utbildningsdagar – Föräldrar & Yrkesverksamma

Nu i vår kommer Egehem att hålla två öppna föreläsningar på temat: Ilskna barn och unga.

Torsdag den 6e april är föräldrar och anhöriga till våra elever välkomna att närvara när psykolog Anders Zandelin föreläser kring behandling, utredning av barn/unga vuxna med komplexa diagnoser. Mer info kommer snart.

Fredag den 7e april är yrkesverksamma välkomna till en föreläsning i samma tema. Föreläsningen riktar sig till socialtjänst, skolväsende, sjukvård och LSS.