Till minne av Lilja

Som vid 16 års ålder på grund av ont i benen fick sluta sitt jobb som kamrat och livskunskapsutbildare i Egehems ridterapi i måndags. Många morötter och kramar från både tjejer och personal följer Lilja till de finaste hagarna…

Elisabet, Louice och Maria teamet för hästunderstödd terapi Egehem

CORONA

PÅGÅENDE ARBETE I EGEHEM ATT FÖREBYGGA & FÖRBEREDA

Vi delar alla oron inför Coronavirusets framfart. Vårdnadshavare och uppdragsgivare är närsomhelst välkomna att kontakta vår verksamhetschef eller sjuksköterska med frågor.

På Egehem har vi sedan v 10 påbörjat vårt förebyggande arbete för att skydda flickor och personal. Vi följer folkhälsomyndighetens information och råd och tar kontakt med 1177 vid all misstanke om smitta för att följa deras råd i individuella fall.

Vi ser över möjligheten att reducera kontakter/resande. Vi skärper rutinerna kring hygien och tränar flickor och personal att följa rekommendationer som förebygger smitta och spridning.

Vi håller en öppen och informerande dialog med flickorna och arbetar för att behålla en lugn, trygg miljö på behandlingshemmet.

Egehem har en handlingsplan för att hantera karantänbeslut. Användningen av lokalerna sker enligt tillstånd från IVO

Verksamhetschef: 070 – 677 67 77

Sjuksköterska: 072 – 987 01 75

Internutbildning i hästunderstödd terapi

Två inspirerande internutbildningar i hästunderstödd aktivitet och hästunderstödd terapi är nu genomförda. Tack till båda grupperna för alla djupa samtal och fina erfarenhetsutbyten. Nu är vi taggade för att tillbringa många fina sessioner med våra tjejer som valt hästunderstödd aktivitet eller hästunderstödd terapi.

På bilden två HU-terapeuter som tränar vår unghäst Valdemar att klara livet som lärare till våra tjejer.

Lill Jul på Egehem den 22 december 2019

Varmt välkomna
att fira lill jul på Egehem

Vi kommer enligt Egehems tradition att hålla öppet hus klockan
12-16 då det bjuds på sedvanligt julbord och julklappsutdelning.

O.S.A senast 19 december 2019

Telefon stora huset: 0490 – 835 54

ELLER

Tillförordnad verksamhetschef Kristin Norlin

Telefon: 070 – 677 67 77


Inbjudan avser familjerna till de flickor som är inskrivna på Egehem samt de flickor som tidigare varit inskrivna. Behöver ni hjälp att ta er till och från buss/tåg så är vi behjälpliga med detta. Personal kommer denna dag att vara upptagna med mycket så det kommer inte finnas utrymme för dem att diskutera er flickas behandling eller eventuella hemåkningar.


God jul från oss på Egehem!

Utbildning i suicidriskbedömning

Egehems psykolog har tagit fram ett helt nytt arbetsmaterial till oss som jobbar med ungdomar med suicidtankar. Det är en sammanställning av de material som idag anses komplettera varandra och förbättra en sammantagen bedömning av suicidrisk.

Egehems behandlare och enhetschefer har använt materialet vid internutbildningen under våren.

Vi hoppas det ska göra vårt bedömningsarbete mer strukturerat och uttalat och därmed minska riskerna för våra flickor i riskzonen.