Resultat kunskapstest läkemedelsdelegering

Namn: Stina Brinkby

Datum: 27 maj 2024

Resultat: 24/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Stina Brinkbys svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Stina Brinkbys svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Stina Brinkbys svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Stina Brinkbys svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Stina Brinkbys svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Stina Brinkbys svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Stina Brinkbys svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Stina Brinkbys svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Stina Brinkbys svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Stina Brinkbys svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Stina Brinkbys svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Stina Brinkbys svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Stina Brinkbys svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Stina Brinkbys svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Stina Brinkbys svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Stina Brinkbys svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Stina Brinkbys svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Stina Brinkbys svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Stina Brinkbys svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Stina Brinkbys svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Stina Brinkbys svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Stina Brinkbys svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Stina Brinkbys svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Stina Brinkbys svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt