Resultat kunskapstest läkemedelsdelegering

Namn: Martina Söder

Datum: 14 februari 2024

Resultat: 23/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Martina Söders svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Martina Söders svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Martina Söders svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Martina Söders svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Martina Söders svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Martina Söders svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Martina Söders svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Martina Söders svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Martina Söders svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Martina Söders svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Martina Söders svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Martina Söders svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Martina Söders svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Martina Söders svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Martina Söders svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Martina Söders svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Martina Söders svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Martina Söders svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Martina Söders svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Martina Söders svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Martina Söders svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Martina Söders svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Martina Söders svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Martina Söders svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Elin Looström

Datum: 10 februari 2024

Resultat: 24/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Elin Looströms svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Elin Looströms svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Elin Looströms svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Elin Looströms svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Elin Looströms svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Elin Looströms svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Elin Looströms svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Elin Looströms svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Elin Looströms svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Elin Looström

Datum: 10 februari 2024

Resultat: 24/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Elin Looströms svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Elin Looströms svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Elin Looströms svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Elin Looströms svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Elin Looströms svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Elin Looströms svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Elin Looströms svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Elin Looströms svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Elin Looströms svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Elin Looströms svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Anna Kling

Datum: 24 januari 2024

Resultat: 23/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Anna Klings svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Anna Klings svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Anna Klings svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Anna Klings svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Anna Klings svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Anna Klings svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Anna Klings svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Anna Klings svar: Nej = Fel
Rätt svar är: Ja

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Anna Klings svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Anna Klings svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Anna Klings svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Anna Klings svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Anna Klings svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Anna Klings svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Anna Klings svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Anna Klings svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Anna Klings svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Anna Klings svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Anna Klings svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Anna Klings svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Anna Klings svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Anna Klings svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Anna Klings svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Anna Klings svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Kim Petersson

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 24/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Kim Peterssons svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Kim Peterssons svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Kim Peterssons svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Kim Peterssons svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Kim Peterssons svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Kim Peterssons svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Kim Peterssons svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Kim Peterssons svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Kim Peterssons svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Kim Peterssons svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Kim Peterssons svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Kim Peterssons svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Kim Peterssons svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Kim Peterssons svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Kim Peterssons svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Kim Peterssons svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Kim Peterssons svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Kim Peterssons svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Kim Peterssons svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Kim Peterssons svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Kim Peterssons svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Kim Peterssons svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Kim Peterssons svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Kim Peterssons svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Moa Flodin

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 24/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Moa Flodins svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Moa Flodins svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Moa Flodins svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Moa Flodins svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Moa Flodins svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Moa Flodins svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Moa Flodins svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Moa Flodins svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Moa Flodins svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Moa Flodins svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Moa Flodins svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Moa Flodins svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Moa Flodins svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Moa Flodins svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Moa Flodins svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Moa Flodins svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Moa Flodins svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Moa Flodins svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Moa Flodins svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Moa Flodins svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Moa Flodins svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Moa Flodins svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Moa Flodins svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Moa Flodins svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Anna Lindholm

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 21/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Anna Lindholms svar: Nej = Fel
Rätt svar är: Ja

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Anna Lindholms svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Anna Lindholms svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Anna Lindholms svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Anna Lindholms svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Anna Lindholms svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Anna Lindholms svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Anna Lindholms svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Anna Lindholms svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Anna Lindholms svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Anna Lindholms svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Anna Lindholms svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Anna Lindholms svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Anna Lindholms svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Anna Lindholms svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Anna Lindholms svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Anna Lindholms svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Anna Lindholms svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Anna Lindholms svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Anna Lindholms svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Anna Lindholms svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Anna Lindholms svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Anna Lindholms svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Anna Lindholms svar: Kontaktar 1177 och rådfrågar och journalför det inträffade. = Fel
Rätt svar är: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten.

Namn: Elin Elmqvist

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 24/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Elin Elmqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Elin Elmqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Elin Elmqvists svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Elin Elmqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Elin Elmqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Elin Elmqvists svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Elin Elmqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Elin Elmqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Elin Elmqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Elin Elmqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Elin Elmqvists svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Elin Elmqvists svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Elin Elmqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Elin Elmqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Elin Elmqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Elin Elmqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Elin Elmqvists svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Elin Elmqvists svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Elin Elmqvists svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Elin Elmqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Elin Elmqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Elin Elmqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Elin Elmqvists svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Elin Elmqvists svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Erik Karlsson

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 20/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Erik Karlssons svar: Nej = Fel
Rätt svar är: Ja

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Erik Karlssons svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Erik Karlssons svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Erik Karlssons svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Erik Karlssons svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Erik Karlssons svar: Vet ej = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Erik Karlssons svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Erik Karlssons svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Erik Karlssons svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Erik Karlssons svar: Kontaktar sjuksköterskan = Fel
Rätt svar är: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten.

Namn: Erik Karlsson

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 20/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Erik Karlssons svar: Nej = Fel
Rätt svar är: Ja

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Erik Karlssons svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Erik Karlssons svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Erik Karlssons svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Erik Karlssons svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Erik Karlssons svar: Vet ej = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Erik Karlssons svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Erik Karlssons svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Erik Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Erik Karlssons svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Erik Karlssons svar: Kontaktar sjuksköterskan = Fel
Rätt svar är: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten.

Namn: Maja Sjöstrand

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 22/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Maja Sjöstrands svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Maja Sjöstrands svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Maja Sjöstrands svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Maja Sjöstrands svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Maja Sjöstrands svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Maja Sjöstrands svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Maja Sjöstrands svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Maja Sjöstrands svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Maja Sjöstrands svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Maja Sjöstrands svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Maja Sjöstrands svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Maja Sjöstrands svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Maja Sjöstrands svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Maja Sjöstrands svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Maja Sjöstrands svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Maja Sjöstrands svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Maja Sjöstrands svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Maja Sjöstrands svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Maja Sjöstrands svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Maja Sjöstrands svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Maja Sjöstrands svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Maja Sjöstrands svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Maja Sjöstrands svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Maja Sjöstrands svar: Kontaktar beredskapen = Fel
Rätt svar är: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten.

Namn: Sara Skytt

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 22/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Sara Skytts svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Sara Skytts svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Sara Skytts svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Sara Skytts svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Sara Skytts svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Sara Skytts svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Sara Skytts svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Sara Skytts svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Sara Skytts svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Sara Skytt

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 22/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Sara Skytts svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Sara Skytts svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Sara Skytts svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Sara Skytts svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Sara Skytts svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Sara Skytts svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Sara Skytts svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Sara Skytts svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Sara Skytts svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Sara Skytts svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Annie Hoffmann

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 22/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Annie Hoffmanns svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Annie Hoffmanns svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Annie Hoffmanns svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Annie Hoffmanns svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Annie Hoffmanns svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Annie Hoffmanns svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Annie Hoffmanns svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Annie Hoffmanns svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Annie Hoffmanns svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Annie Hoffmanns svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Annie Hoffmanns svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Annie Hoffmanns svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Annie Hoffmanns svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Annie Hoffmanns svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Annie Hoffmanns svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Annie Hoffmanns svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Annie Hoffmanns svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Annie Hoffmanns svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Annie Hoffmanns svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Annie Hoffmanns svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Annie Hoffmanns svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Annie Hoffmanns svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Annie Hoffmanns svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Annie Hoffmanns svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Ellen Ege

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 21/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Ellen Eges svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Ellen Eges svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Ellen Eges svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Ellen Eges svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Ellen Eges svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Ellen Eges svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Ellen Eges svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Ellen Eges svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Ellen Eges svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Ellen Eges svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Ellen Eges svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Ellen Eges svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Ellen Eges svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Ellen Eges svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Ellen Eges svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Ellen Eges svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Ellen Eges svar: Vet ej = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Ellen Eges svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Ellen Eges svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Ellen Eges svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Ellen Eges svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Ellen Eges svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Ellen Eges svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Ellen Eges svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Hanna Persson

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 23/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Hanna Perssons svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Hanna Perssons svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Hanna Perssons svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Hanna Perssons svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Hanna Perssons svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Hanna Perssons svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Hanna Perssons svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Hanna Perssons svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Hanna Perssons svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Hanna Perssons svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Hanna Perssons svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Hanna Perssons svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Hanna Perssons svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Hanna Perssons svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Hanna Perssons svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Hanna Perssons svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Hanna Perssons svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Hanna Perssons svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Hanna Perssons svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Hanna Perssons svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Hanna Perssons svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Hanna Perssons svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Hanna Perssons svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Hanna Perssons svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Jenny Rylander

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 20/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Jenny Rylanders svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Jenny Rylanders svar: Nej = Fel
Rätt svar är: Ja

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Jenny Rylanders svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Jenny Rylanders svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Jenny Rylanders svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Jenny Rylanders svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Jenny Rylanders svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Jenny Rylanders svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Jenny Rylanders svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Jenny Rylanders svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Jenny Rylander

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 20/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Jenny Rylanders svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Jenny Rylanders svar: Nej = Fel
Rätt svar är: Ja

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Jenny Rylanders svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Jenny Rylanders svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Jenny Rylanders svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Jenny Rylanders svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Jenny Rylanders svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Jenny Rylanders svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Jenny Rylanders svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Jenny Rylanders svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Jenny Rylanders svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Jenny Johansson

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 22/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Jenny Johanssons svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Jenny Johanssons svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Jenny Johanssons svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Jenny Johanssons svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Jenny Johanssons svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Jenny Johanssons svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Jenny Johanssons svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Jenny Johanssons svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Jenny Johanssons svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Jenny Johansson

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 22/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Jenny Johanssons svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Jenny Johanssons svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Jenny Johanssons svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Jenny Johanssons svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Jenny Johanssons svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Jenny Johanssons svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Jenny Johanssons svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Jenny Johanssons svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Jenny Johanssons svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Jenny Johanssons svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Malin Ottosson

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 21/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Malin Ottossons svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Malin Ottossons svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Malin Ottossons svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Malin Ottossons svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Malin Ottossons svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Malin Ottossons svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Malin Ottossons svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Malin Ottossons svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Malin Ottossons svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Malin Ottosson

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 21/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Malin Ottossons svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Malin Ottossons svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Malin Ottossons svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Malin Ottossons svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Malin Ottossons svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Malin Ottossons svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Malin Ottossons svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Malin Ottossons svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Malin Ottossons svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Malin Ottossons svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Maria lindelöf

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 23/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Maria lindelöfs svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Maria lindelöfs svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Maria lindelöfs svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Maria lindelöfs svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Maria lindelöfs svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Maria lindelöfs svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Maria lindelöfs svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Maria lindelöfs svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Maria lindelöfs svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Maria lindelöfs svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Maria lindelöfs svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Maria lindelöfs svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Maria lindelöfs svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Maria lindelöfs svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Maria lindelöfs svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Maria lindelöfs svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Maria lindelöfs svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Maria lindelöfs svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Maria lindelöfs svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Maria lindelöfs svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Maria lindelöfs svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Maria lindelöfs svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Maria lindelöfs svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Maria lindelöfs svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Ronny Lundqvist

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 21/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Ronny Lundqvists svar: Vet ej = Fel
Rätt svar är: Ja

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Ronny Lundqvists svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Ronny Lundqvists svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Ronny Lundqvists svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Ronny Lundqvists svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Ronny Lundqvists svar: Vet ej = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Ronny Lundqvists svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Ronny Lundqvists svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Ronny Lundqvists svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Ronny Lundqvists svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Ronny Lundqvist

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 21/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Ronny Lundqvists svar: Vet ej = Fel
Rätt svar är: Ja

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Ronny Lundqvists svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Ronny Lundqvists svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Ronny Lundqvists svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Ronny Lundqvists svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Ronny Lundqvists svar: Vet ej = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Ronny Lundqvists svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Ronny Lundqvists svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Ronny Lundqvists svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Ronny Lundqvists svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Ronny Lundqvists svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Kristin Norlin

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 22/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Kristin Norlins svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Kristin Norlins svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Kristin Norlins svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Kristin Norlins svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Kristin Norlins svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Kristin Norlins svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Kristin Norlins svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Kristin Norlins svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Kristin Norlins svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Kristin Norlins svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Kristin Norlins svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Kristin Norlins svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Kristin Norlins svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Kristin Norlins svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Kristin Norlins svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Kristin Norlins svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Kristin Norlins svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Kristin Norlins svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Kristin Norlins svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Kristin Norlins svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Kristin Norlins svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Kristin Norlins svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Kristin Norlins svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Kristin Norlins svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Rebecka Skälhammar

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 23/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Rebecka Skälhammars svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Rebecka Skälhammars svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Rebecka Skälhammars svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Rebecka Skälhammars svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Rebecka Skälhammars svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Rebecka Skälhammars svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Rebecka Skälhammars svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Rebecka Skälhammars svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Rebecka Skälhammars svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Rebecka Skälhammars svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Rebecka Skälhammars svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Rebecka Skälhammars svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Rebecka Skälhammars svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Rebecka Skälhammars svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Rebecka Skälhammars svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Rebecka Skälhammars svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Rebecka Skälhammars svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Rebecka Skälhammars svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Rebecka Skälhammars svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Rebecka Skälhammars svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Rebecka Skälhammars svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Rebecka Skälhammars svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Rebecka Skälhammars svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Rebecka Skälhammars svar: Kontaktar 1177 och rådfrågar och journalför det inträffade. = Fel
Rätt svar är: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten.

Namn: Therese Bergström

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 23/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Therese Bergströms svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Therese Bergströms svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Therese Bergströms svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Therese Bergströms svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Therese Bergströms svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Therese Bergströms svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Therese Bergströms svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Therese Bergströms svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Therese Bergströms svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Therese Bergströms svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Therese Bergströms svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Therese Bergströms svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Therese Bergströms svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Therese Bergströms svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Therese Bergströms svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Therese Bergströms svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Therese Bergströms svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Therese Bergströms svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Therese Bergströms svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Therese Bergströms svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Therese Bergströms svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Therese Bergströms svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Therese Bergströms svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Therese Bergströms svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Pernilla Karlsson

Datum: 17 januari 2024

Resultat: 21/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Pernilla Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Pernilla Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Pernilla Karlssons svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Pernilla Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Pernilla Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Pernilla Karlssons svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Pernilla Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Pernilla Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Pernilla Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Pernilla Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Pernilla Karlssons svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Pernilla Karlssons svar: Nej = Rätt

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Pernilla Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Pernilla Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Pernilla Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Pernilla Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Pernilla Karlssons svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Pernilla Karlssons svar: Nej = Rätt

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Pernilla Karlssons svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Pernilla Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Pernilla Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Pernilla Karlssons svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Pernilla Karlssons svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Pernilla Karlssons svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn: Veronica Öhr

Datum:

Resultat: 17/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
Veronica Öhrs svar: Nej = Fel
Rätt svar är: Ja

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
Veronica Öhrs svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
Veronica Öhrs svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
Veronica Öhrs svar: Nej = Fel
Rätt svar är: Ja

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
Veronica Öhrs svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
Veronica Öhrs svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
Veronica Öhrs svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
Veronica Öhrs svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
Veronica Öhrs svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
Veronica Öhrs svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
Veronica Öhrs svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
Veronica Öhrs svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
Veronica Öhrs svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
Veronica Öhrs svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
Veronica Öhrs svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
Veronica Öhrs svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
Veronica Öhrs svar: Vet ej = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
Veronica Öhrs svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
Veronica Öhrs svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
Veronica Öhrs svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
Veronica Öhrs svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
Veronica Öhrs svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
Veronica Öhrs svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
Veronica Öhrs svar: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten. = Rätt

Namn:

Datum:

Resultat: 23/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
s svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
s svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
s svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
s svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
s svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
s svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
s svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
s svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
s svar: = Fel
Rätt svar är: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten.

Namn:

Datum:

Resultat: 23/24

Fråga 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du på delegering handhar läkemedel.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 2. När du efter en delegering åtagit dig en arbetsuppgift är du ansvarig för hur den genomförs och skyldig att följa gällande föreskrifter.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 3. Du har rätt att delegera till en arbetskamrat.
s svar: Nej = Rätt

Fråga 4. En läkemedelsdelegering är alltid tidsbestämd.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 5. En delegering kan återkallas.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 6. Du kan bli tvingad att åtaga dig en delegering.
s svar Nej = Rätt

Fråga 7. För att en patient skall kunna känna sig trygg och säker är det viktigt att hen får rätt dos vid rätt tillfälle.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 8. Du måste alltid förvissa dig om att patienten tar läkemedlet.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 9. Brustabletter skall lösas i vatten.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 10. Kapslar bör sväljas hela.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 11. En depåkapsel skall krossas för att få god effekt.
s svar: Nej = Rätt

Fråga 12. Du hittar läkemedelsordinationerna på signeringslistan.
s svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 13. Mixturer är flytande läkemedel.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 14. Tabletter bör intas stående/sittande med minst ett halvt glas vatten.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 15. Ett annat namn för stolpiller är suppositorier.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 16. Inhalationspulver används vid behandling av astma.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 17. En öppnad flaska med ögondroppar håller ett år.
s svar: Nej = Rätt

Fråga 18. Om du klockan 10 kommer på att du missat att ge ett läkemedel som var ordinerat till klockan 7 så ger du det till patienten så snart som möjligt.
s svar: Ja = Fel
Rätt svar är: Nej

Fråga 19. En patient som är ordinerad ett läkemedel 2+2+0+0 skall ha 2 tabletter, morgon, middag och natt.
s svar: Nej = Rätt

Fråga 20. När Du överlämnar läkemedel kontrollerar Du alltid patientens namn på APODOS-påsen och/eller dosetten och att antal tabletter, datum och tidpunkt stämmer överens.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 21. När Du givit patienten läkemedel signerar du alltid på aktuell signeringslista.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 22. Vid förändringar i en patients tillstånd rapporterar du till den ansvariga sjuksköterskan.
s svar: Ja = Rätt

Fråga 23. Får du ge en patient icke-ordinerade receptfria läkemedel utan att fråga den ansvariga sjuksköterskan?
s svar: Nej = Rätt

Fråga 24. Vad gör om du om du råkat ge fel läkemedel till en patient?
s svar: = Fel
Rätt svar är: Kontaktar sjuksköterskan alternativt 1177, skriver en avvikelse och tar upp det på rapporten.